CONTACT US

dr Magdalena Nosalewicz

Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences

Doświadczalna 4
20-290 Lublin
phone.: +48 81 744 50 61
fax: +48 81 744 50 67    

NIP: 946-18-24-287
REGON: 000326380    

e-mail: editor@ipan.lublin.pl
www: http://www.ipan.lublin.pl
www (bip): http://bip.ipan.lublin.pl


Pokaż Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk na większej mapie